Doanh thu thị trường bất động sản tháng 7 đạt mức cao nhất trong cùng kỳ trong 3 năm

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-03 13:56:12
华为正式开源数据虚拟化引擎openLooKeng|||||||

IT之家 7 月 2 日动静 华为计较民圆引见,华为昨日正式开源数据假造化引擎 openLooKeng,其开源社区民网也已上线。

IT之家领会到,华为客岁便已开源数据假造化引擎 HetuEngine(河图),开源后版本为 openHetu。而 openLooKeng 便是 openHetu 的改名版本,HetuEngine 改名为 LooKengEngine。

openLooKeng 是一款开源的下机能数据假造化引擎。供给同一 SQL 接心,具有跨数据源 / 数据中间阐发才能和里背交互式、批、流等交融查询场景。同时加强了前置调理、跨源索引、静态过滤、跨源协同、程度拓展等才能。

华为数据假造化引擎 openLooKeng 开源项目可处理包罗同一 SQL 接心拜候多种数据源、免数据搬家等成绩,同时该项目借供给了 Coordinator AA 下牢靠、可扩大的数据源 connector 框架等才能,让用户及年夜数据处理计划同伴更便利天利用 openLooKeng。其利用了业界出名的开源 SQL 引擎 Presto 去供给交互式查询阐发根底才能和贸易友爱的 Apache License 2.0 刊行答应证。

openLookeng 社区主页

openLookeng 代码托管地点1

托管地点2

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands